Оригинал (Original)
Автори: Цанева, Б. Р., Марчева, Й. С.
Заглавие: Travaux pratiques de chimie
Ключови думи: химия, лабораторни упражнения

Библиография

  Издание

  , 2007, България, София, Издателство на TУ - София, ISBN ISBN: 978-954-438-691-7
  Autors: Tzaneva, B. R., Marcheva, Y. S.
  Title: Travaux pratiques de chimie
  Keywords: chimie, travaux pratiques

  References

   Issue

   , 2007, Bulgaria, Sofia, Publishing house of Technical University- Sofia, ISBN ISBN: 978-954-438-691-7

   Вид: ръководство