Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Sotirova, D. V.
Title: Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics.
Keywords: moral domain, cultural differences, cross‐cultural ethics

References

    Issue
    11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts., vol. 1, issue 1, pp. 1, 2015, Italy, UNESCO Bioethics Chair

    Вид: публикация в международен форум, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова