Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Sotirova, D. V.
Title: Moral exclusion: implications for bioethics.
Keywords: exlusion, moral exclusion, implications, professional and ethical behavior

References

    Issue
    10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts., vol. 1, issue 1, pp. 1, 2015, Israel, UNESCO Bioethics Chair

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова