Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Sotirova, D. V.
Title: Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics.
Keywords: ethical behavior, time, ethical mirage, bioethics, business ethics, applied ethics.

References

    Issue
    9th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law., vol. 1, pp. 1, 2013, Italy, UNESCO Bioethics Chair

    Вид: пленарен доклад в международен форум, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова