Autors: K. Shahi., R. S. Singh., A. K. Singh., Aleksandrova, M. P., R. Khenata.
Title: CdTe Quantum-dot-modified ZnO nanowires heterostructure
Keywords: Quantum-dot, ZnO nanowires

References

    Issue

    Applied Physics A, vol. 124, pp. 277, 2018, Germany,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science