Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Raykov, K., Tzaneva, B. R., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H.
Title: Wire bonding on metalized nanostructured anodic aluminum oxide
Keywords: nanostructured anodic aluminum oxide, wire bonding

References

    Issue
    Nanoscience & Nanotechnology, vol. 16, issue 1, 2016, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева