Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Й. П.
Заглавие: Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958
Ключови думи: Жени, списания, семейство

Библиография

  Издание

  Пол и преход: 1938-1958, том 1, брой 1, стр. стр. 189-201, 2011, България, София, Тип-топ прес, ISBN 978-954-9361-17-9
  Autors: Pavlova, Y. P.
  Title: Razshiriavane na chastnoto prostranstvo v publichno sp. Jenata Dnes 1954-1958
  Keywords: women, magazines, family

  References

   Issue

   Pol i Prehod 1938-1958, vol. 1, issue 1, pp. 189-201, 2011, Bulgaria, Sofia, Tip-top Press, ISBN 978-954-9361-17-9

   Вид: публикация в национален форум