Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р.
Заглавие: Анализ на буферирането чрез едноканална система с дискретно време Geo/Polya/1/k
Ключови думи: едноканална система с дискретно време, Пойя разпределение

Библиография

  Издание

  Х Национална научно-техническа конференция с международно участие “Електроника 2012”, стр. стр. 206-213, 2012, България, София, СЕЕС, ISSN 1313-3985
  Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R.
  Title: Buffer Analysis Using Single Server Discrete Time Geo/Polya/1/k Queueing System
  Keywords: Polya distribution, delay system, queueing analyses, peak traffic

  References

   Issue

   XI National conference with international participation ELECTRONICA 2012, pp. 206-213, 2012, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 1313-3985

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание