Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T.
Title: Palm's Machine-Repair Model with a Generalised Poisson Input Stream and Constant Service Time
Keywords: Palm's Machine-Repair Model, Generalised Poisson Input Stream

References

    Issue
    14th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Symposium 2/I – Wireless Access Optimization, SYM2/I-6009-2909 © SoftCOM, pp. 81-85, 2006, Croatia, ISBN 953-6114-87-9

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев