Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T.
Title: Palm’s Machine Model with Constant Service Time and Finite Queue Capacity
Keywords: Palm’s Machine Model, Constant Service Time

References

    Issue
    16th International Teletraffic Congress (ITC), Workshop TEDC, pp. 1-6, 1999, United Kingdom,

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев