Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I.
Title: Discrete time single server queueing model with Polya packet size distribution
Keywords: single server queueing model, Polya distribution

References

    Issue
    Electrotechnica & Electronica (E+E) Journal, Vol. 45, No.7-8, pp. 2-8, 2010, Bulgaria, CEEC, ISSN 0861-4717

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев