Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Статев С.
Заглавие: Изследване на пълнодостъпен сноп със загуби при зависещо от състоянията средно време на обслужване
Ключови думи: пълнодостъпен сноп със загуби, средно време на обслужване

Библиография

  Издание

  Сп. Електротехника и електроника, E+E, 42, № 9-10, стр. стр. 10-14, 2007, България, София, СЕЕС, ISSN 0861-4717
  Autors: Mirtchev, S. T., Statev S.
  Title: Study of Full Availability Loss System with State Dependant Mean Service Time
  Keywords: Full Availability Loss System , State Dependant Mean Service Time

  References

   Issue

   Electrotechnica & Electronica (E+E) Journal, pp. 10-14, 2007, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar