Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Iversen V., Mirtchev, S. T.
Title: Generalised Erlang Loss Formula
Keywords: Erlang Loss Formula

References

    Issue
    Electronics Letters, Vol. 32, No: 8, 1996, United Kingdom, The Institution of Engineering and Technology, ISSN 0013-5194

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев