Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Колева, П. Х.
Заглавие: АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание
Ключови думи: АТМ комуникации

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-208, 2005, България, София, ТУ - София, ISBN 954-9315-52-5
  Autors: Mirtchev, S. T., Koleva, P. H.
  Title: ATM communications - second edition
  Keywords: ATM communications

  References

   Issue

   , pp. 1-208, 2005, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 954-9315-52-5

   Вид: учебник