Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Христов Х., Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телекомуникации – общ курс
Ключови думи: телекомуникации

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-256, 2004, България, София, Нови знания, ISBN 954-9315-06-1

  Autors: Hristov H., Mirtchev, S. T.
  Title: Telecommunications - general course
  Keywords: telecommunications

  References

   Issue
   , pp. 1-256, 2004, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9315-06-1

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев