Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телетрафично проектиране - второ издание
Ключови думи: телетрафик

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-320, 2002, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-74-9

  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Teletraffic Engineering - second edition
  Keywords: teletraffic

  References

   Issue
   , pp. 1-320, 2002, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-74-9

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев