Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: АТМ комуникации
Ключови думи: АТМ комуникации

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-206, 2001, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-48-X

  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: ATM communications
  Keywords: ATM communications

  References

   Issue
   , pp. 1-206, 2001, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-48-X

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев