Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: АТМ комуникации
Ключови думи: АТМ комуникации

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-206, 2001, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-48-X
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: ATM communications
  Keywords: ATM communications

  References

   Issue

   , pp. 1-206, 2001, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-48-X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Цанков Б. Телекомуникации – фиксирани, мобилни и IP. Нови знания, София, 2006. ISBN -10: 954-9315-58-4 - 2006 - в български издания
   2. Радев Д. Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи. Колбис, София, 2006. ISBN-10: 954-8921-18-9 - 2006 - в български издания
   3. Кокеров Г., Д. Василев. Компютърни мрежи. ТУ - София, 2007. ISBN 978-954-438- 654-2 - 2007 - в български издания

   Вид: учебник