Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н.
Заглавие: Основи на телекомуникациите
Ключови думи: телекомуникации

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-186, 2001, България, София, Нови знания, ISBN 954-97-40-35-8

  Autors: Hristov H., Mirtchev, S. T., Nedelchev N.
  Title: Fundaments of Telecommunications
  Keywords: telecommunications

  References

   Issue
   , pp. 1-186, 2001, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-97-40-35-8

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев