Оригинал (Original)
Автори: Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н.
Заглавие: Основи на телекомуникациите
Ключови думи: телекомуникации

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-186, 2001, България, София, Нови знания, ISBN 954-97-40-35-8
  Autors: Hristov H., Mirtchev, S. T., Nedelchev N.
  Title: Fundaments of Telecommunications
  Keywords: telecommunications

  References

   Issue

   , pp. 1-186, 2001, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-97-40-35-8

   Цитирания (Citation/s):
   1. Пенчева Е. Архитектура и управление на телекомуникационни мрежи. ТУ - София, 2004. ISBN 954-438-337-9 - 2004 - в български издания

   Вид: учебник