Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Цифрови комутационни съобщителни системи
Ключови думи: комутационни системи, комутация

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-384, 2000, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-17-X
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Digital Telecommunication Switching Systems
  Keywords: switching systems

  References

   Issue

   , pp. 1-384, 2000, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-17-X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Цанков Б. Телекомуникации – фиксирани, мобилни и IP. Нови знания, София, 2006. ISBN -10: 954-9315-58-4 - 2006 - в български издания
   2. Мерджанов П. Телекомуникационни мрежи I и II част. Нови знания, София, 2002. ISBN 954-9740-70-6 - 2002 - в български издания
   3. Пенчева Е. Архитектура и управление на телекомуникационни мрежи. ТУ - София, 2004. ISBN 954-438-337-9 - 2004 - в български издания

   Вид: учебник