Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Цифрови комутационни съобщителни системи
Ключови думи: комутационни системи, комутация

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-384, 2000, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-17-X

  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Digital Telecommunication Switching Systems
  Keywords: switching systems

  References

   Issue
   , pp. 1-384, 2000, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-17-X

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев