Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Комутация в комуникационни мрежи.
Ключови думи: комутация, комуникационни мрежи

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-388, 2010, България, София, Нови знания, ISBN 978-954-9315-98-1

  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Switching in Communication Networks
  Keywords: switching,communication networks

  References

   Issue
   , pp. 1-388, 2010, Bulgaria, Sofia, Novi Znania, ISBN 978-954-9315-98-1

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев