Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т.
Заглавие: Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства.
Ключови думи: телекомуникации

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-208, 2014, България, София, ТУ - София, ISBN 954-619-167-092-5
  Autors: Mirtchev, S. T., Yordanova, L. T.
  Title: Fundamentals of Telecommunications: Principles, Systems and Devices
  Keywords: telecommunications

  References

   Issue

   , pp. 1-208, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN 954-619-167-092-5

   Вид: учебник