Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirchev M., Mirtchev, S. T.
Title: Network topology analysis - graph property that matter
Keywords: network topology; graph property

References

    Issue
    Journal Electrotechnica & Electronica (E+E), vol. 52, issue 3, pp. 5-12, 2017, Bulgaria, CEEC, ISSN 0861-4717

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев