Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Zahariev, A. S.
Title: Modification of the anode foil for aluminium electrolytic capacitors – recent developments (short review)
Keywords: aluminum electrolytic capacitor, crystalline anodic oxide film, etching anode foil, etch tunnels, composite dielectric layer

References

    Issue
    Proceedings of Technical University – Sofia, vol. 65, issue 2, pp. 61-66, 2015, Bulgaria,

    Вид: статия в списание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев