Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Zahariev, A. S.
Title: Breakdown behaviour during reanodization of thick porous anodic alumina in aqueous and non-aqueous solutions
Keywords: anodic aluminium oxide, reanodization, breakdown voltage

References

    Issue
    Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 50, pp. 223-224, 2015, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев