Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Chr. Girginov., I. Kanazirski., Zahariev, A. S., P. Stefchev.
Title: Electrolytic colouring of anodic alumina films in metal ions containing solution, part one: electrolytic colouring in NiSO4 containing solution
Keywords: anodic alumina films, electrolytic colouring, surface pretreatment, spectral characteristics

References

    Issue
    Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 47, pp. 187-192, 2012, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев