Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Учебна система “Hardware in the loop”
Ключови думи: Симулация, Hardware in the Loop

Библиография

  Издание

  Международна конференция „Автоматика 2017”, 2 – 4 юни 2017, Созопол, 2017, България, София
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Laboratory system “Hardware in the loop”
  Keywords: Hardware in the Loop

  References

   Issue

   conf Automatics, 2017, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.