Оригинал (Original)
Автори: Д. Стойчев., Н. Разказов., Ек. Добрева., Георгиева, М. Г.
Заглавие: Електролит и метод за електрохимично получаване върху неметални и метални подложки на медни композитни слоеве, съдържащи диамантени частици, приложими при изработката на абразивни инструменти
Ключови думи: медни композитни слоеве, неметални и метални подложки, диама

Библиография

  Издание

  BG Патент No 66505/02.11.2015, 2015, Албания,
  Autors: D. Stoychev., N. Razkazov., Ek. Dobreva., Georgieva, M. G.
  Title: “Електролит и метод за електрохимично получаване върху неметални и метални подложки на медни композитни слоеве, съдържащи диамантени частици, приложими при изработката на абразивни инструменти”
  Keywords: медни композитни слоеве, неметални и метални подложки, диамантени частици, абразивни инструменти

  References

   Issue

   BG Патент No 66505/02.11.2015, 2015, Albania,

   Вид: патент/полезен модел