Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: A. Girginov., Zahariev, A. S., I. Kanazirski., Tz. Tzvetkoff.
Title: Some aspects of the kinetics of reanodization of porous alumina films
Keywords: porous anodic films, reanodization, barrier anodization, pore filling, complex anodic alumina films

References

    Issue
    Bulletin of Electrochemistry, vol. 20, pp. 405-407, 2004, India,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев