Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: "Aнихилацията" на труда и промените в трудовата етика в социално-философска перспектива
Ключови думи: труд, работа, трудова етика, модерност и труд, умствен и физ

Библиография

  Издание

  !2-та Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг 2014", том -, стр. стр. 1216-1232, 2014, България, Созопол, ТУ-София

  Издателските права се държат от TУ-София

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Work "Annihilation" And Changes In Work Ethics: Socio-Philosophical
  Keywords: Work, labor, work ethic, modernity and labor, intellectual and physical labor, degradation of work, transformation of work

  References

   Issue

   12th International Scientific Conference Management and Engineering 2014, vol. 2, pp. 1216-1232, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia Publisher

   Copyright TУ-София

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.