Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: НОВА ПАРАДГМА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ПУБЛИЧНИЯ АДМИНИСТРАТОР
Ключови думи: sharing, ethics of sharing, gugalization, knowledge society,

Абстракт: An analysis of the ethical aspects of sharing is proposed in this paper. The environment created by electronic communication and so called infosphere requires a new set of moral principles. In particular sharing has become a problem for organizational ethics. Ethics of sharing would be of special interest for professionals working in public administration, a field which is client-oriented and based on values of openness and dialogue.

Библиография

  Издание

  Сборник с доклади от III-та Международна научна конференция "Е-УПРАВЛЕНИЕ", том -, стр. стр. 8 стр., 2011, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISSN 1313 – 8774

  Издателските права се държат от TУ-София

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: ETHICS OF SHARING: NEW PARADGM IN PROFESSIONAL ETHICS FOR PUBLIC ADMINISTRATORS
  Keywords: sharing, ethics of sharing, gugalization, knowledge society, social networks within the organization, professional ethics

  Abstract: An analysis of the ethical aspects of sharing is proposed in this paper. The environment created by electronic communication and so called infosphere requires a new set of moral principles. In particular sharing has become a problem for organizational ethics. Ethics of sharing would be of special interest for professionals working in public administration, a field which is client-oriented and based on values of openness and dialogue.

  References

   Issue

   3th International Conference E-governance, vol. -, pp. 8 стр., 2011, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1313 – 8774

   Copyright TУ-София

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.