Оригинал (Original)
Автори: Иванов, И. Е., Георгиев, В. Е.
Заглавие: СИСТЕМИ ЗА РЕАЛНО ВРЕМЕ
Ключови думи: обучение по вградени системи, интердисциплинарност

Абстракт: Разработката и програмирането на системи, работещи в реално време е модерно и търсено. В индустрията има много работни места и студентите се интересуват от тази област. След кратка работа започват проблемите и те започват да търсят нова работа или допълнителни курсове по специалността. В момента има силна липса на специалисти, работещи и разби- ращи процеса на разработка на вградени системи, работещи в реално време. Тази статия разглежда някои проблеми, които са се откроили през последните години.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 141-148, 2012, България, Созопол
  Autors: Ivanov, I. E., Gueorguiev, V. E.
  Title: REAL-TIME SYSTEMS (INTERDISCIPLINARY EDUCATION CHALLENGES)
  Keywords: embedded systems education, interdisciplinary

  Abstract: Programming real-time systems is modern and preferable, and there are work positions in many companies – so students and engineers are interested in it. After few months of work many of them start to look for other position or in the best case for post-graduate courses. Now we have web programmers and control engineers but there is lack of people working in the area of real-time systems and especially real-time embedded systems.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 141-148, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум