Оригинал (Original)
Автори: Велев В. А., Филипов К. Б.
Заглавие: Ядрени горива
Ключови думи: Ядрени горива, ядрени горивни цикли, експлоатация, ЯЕЦ.

Библиография

  Издание

  , 2008, България, София, Ифо Дизайн, ISBN ISBN: 9789549130980
  Autors: Velev V. A., Filipov K. B.
  Title: Nuclear Fuels
  Keywords: Nuclear Fuels, Nuclear Fuel Cycles, NPP

  References

   Issue

   , 2008, Bulgaria, Sofia, Ifo Design, ISBN ISBN: 9789549130980

   Вид: учебник