Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Божилов, Г. Й., Тодоров, Г. Т.
Заглавие: АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДУНАВИВКОВО КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА НА ТРАНСФОРМАТОР
Ключови думи: windings

Библиография

  Издание
  , том 62, брой 25, 2012, България, София, ТУ - София

  Autors: Bojilov, G. Y., Todorov, G. T.
  Title: ANALYSIS AND FAULT DIAGNOSTICS OF AN INTERTURN SHORT-CIRCUIT IN TRANSFORMER’S PRIMARY WINDING
  Keywords: windings

  References

   Issue
   , vol. 62, issue 25, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Ганчо Йорданов Божилов