Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ
Ключови думи: колос, релсов път

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 14, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Ignatov, I. P.
  Title: EXPERIMENTAL STUDY OF THE NOISE GENERATED BY WHEEL-RAIL INTERACTION
  Keywords: wheel-rail

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 14, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум