Оригинал (Original)
Автори: Йончев, Е. Й.
Заглавие: МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГНИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: оценяване на магнитното състояние

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 13, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Yonchev, E. Y.
  Title: ESTIMATING MAGNETIC STATE METHOD OF INDUCTION MOTOR
  Keywords: magnetic state

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 13, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум