Оригинал (Original)
Автори: Стойнова, А. В.
Заглавие: ПРОБЛЕМИ В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ТЕХНИКА ПРИ СЛОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ
Ключови думи: инфрачервена техника

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 46, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Andonova, A. V.
  Title: PROBLEMS IN INFRARED THERMOGRAPHY IN VIEW OF COMPLEX SURFASES
  Keywords: infrared thermography

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 46, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум