Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgiev, B. V.
Title: ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS
Keywords: adaptive control engineering

References

    Issue
    , vol. 61, issue 25, 2011, Bulgaria, Sofia, ТУ - София

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: ас. Борислав Вангелов Георгиев