Оригинал (Original)
Автори: Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО
Ключови думи: ербийно влакно

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 13, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Arabadzhiev T., Uzunov I., Mitsev, T. A., Dimitrov, K. L.
  Title: EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE MODEL OF THE EF-FECTIVE BANDWIDTH OF THE AMPLIFIED SPONTANE-OUS EMISSION FOR THE DESCRIPTION OF AN OPTICAL AMPLIFIER WITH ERBIUM-DOPED FIBER
  Keywords: erbium-doper fiber

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 13, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум