Оригинал (Original)
Автори: Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г.
Заглавие: АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА
Ключови думи: аминни технологии за управление

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 21, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Popov, D. A., Iovchev M. P., Gadjanov, P. G.
  Title: AMINES BASED TECHNOLOGIES FOR CO2 CAPTURE FROM THERMAL POWER PLANTS FLUE GASES – TECHNOLOGY OF „CANSOLV TECHNOLOGY Inc.“ – CANADA
  Keywords: amines based technologies

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 21, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум