Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов, Г. И.
Заглавие: Управление на електрозадвижванията, Ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: електрозадвижване, управление, регулатори

Абстракт: Ръководството за лабораторни упражнения е разработено в съответствие с учебната програма по дисциплината “Управление на електрозадвижванията” и е предназначено за студентите от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” в Технически университет София, Филиал Пловдив. Темите на лабораторните упражнения покриват най-важните раздели от лекционния курс. Изложението на материала осигурява относителна самостоятелност на студента без да е задължително използването на други учебни помагала при изпълнението на задачите. Материалът обхваща най-важните въпроси, свързани с автоматичното управление на ДПТ и АД, а също така осигурява базови знания при работа с конфигурационни софтуерни продукти и развойни среди за разработка на производители на електрозадвижвания. При реализация на упражненията се използват програмни продукти, а също така лабораторни стендове за управление на ДПТ и АД, и развойната платформа C2000 за цифрово управление на АД, СД и безчеткови ДПТ на TI. Библ. 10.

Библиография

  Издание

  ТУ - София, Филиал Пловдив, стр. стр. 112, 2014, България, Пловдив, УЧИ, ISBN 978-619-90128-7-1

  Издателските права се държат от авторите

  Пълен текст на публикацията

  Autors: K, I. J., G, I. I.
  Title: Управление на електрозадвижванията, Ръководство за лабораторни упражнения
  Keywords: електрозадвижване, управление, регулатори

  Abstract:

  References

   Issue

   ТУ - София, Филиал Пловдив, pp. 112, 2014, Bulgaria, Пловдив, УЧИ, ISBN 978-619-90128-7-1

   Copyright авторите

   Full text of the publication

   Вид: ръководство