Оригинал (Original)
Автори: Матеев, В. М., Танев Р. Т., Маринова, И. Й.
Заглавие: Компютърна измервателна система за изследване на динамични характеристики на електрическа дъга
Ключови думи: разрядни процеси, статични и динамични характеристики на еле

Библиография

  Издание

  , 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mateev, V. M., Tanev R. T., Marinova, I. Y.
  Title: A computer measuring system for investigation of dynamic and static characteristics of the electric arc
  Keywords: Electrical arc discharge, steady-state and dynamic arc characteristics, computer modeling, switching devices

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.