Оригинал (Original)
Автори: Антонов, С. И.
Заглавие: Математическо моделиране на динамиката и преноса на лъчиста енергия при пожари
Ключови думи: Математическо моделиране динамика пренос лъчиста

Библиография

  Издание

  , 2023, България, София, "Александра Бакиев" ООД, ISBN 978-954-92423-7-9
  Autors: Antonov, S. I.
  Title: Mathematical modeling of the dynamics and radiant energy transfer in fire
  Keywords: Mathematical modeling dynamics radiant energy transfer fire

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, Sofia, Alexandra-Bakiev, ISBN 978-954-92423-7-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. Койчо Атанасов, Камен Грозданов, Лъчист топлообмен - теория и приложение, изд.: "Александра Бакиев" ЕООД, ISBN: 978-954-92423-8-6, 2023 - 2023 - в български издания

   Вид: монография/части от монография