Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С.
Заглавие: Експериментално определяне на кинематични параметри необходими при анализ на ПТП с велосипедист
Ключови думи: кинематичен анализ

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 119, стр. стр. 69-73, 2018, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Ivanova, M. S.
  Title: Experimental Determination of the Kinematic Parameters needed in the Analysis of Accidents Involving a Cyclists
  Keywords: kinematic analysis

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 119, pp. 69-73, 2018, Bulgaria, Sliven, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание