Autors: Bobeva, S. D., I, R. Y.
Title: Small E-Gov Satellite Modeling and Simulation
Keywords: e-gov, satellite, modeling, simulation

References

    Issue

    Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century, vol. 9, 2011, Bulgaria, Sozopol, Херон Прес, ISBN 978-954-580-308-6

    Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък