Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д.
Заглавие: „Екологични технологии при обучението на курсантите по ремонт на техниката от Българската армия”
Ключови думи: екология, технологии, обучение

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 621-624, 2003, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Banabakova V., Tomov V., Dragolov D.
  Title: Environmental technologies in the training of cadets in the repair of equipment from the Bulgarian Army
  Keywords: ecology, technology, education

  References

   Issue

   , pp. 621-624, 2003, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум