Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А.
Заглавие: Определяне на оптимален спирачен режим при спиране с противовключване на задвижване с електродвигател с независимо възбуждане
Ключови думи: Оптимизация, управление, електрозадвижване, спирачен режим

Библиография

  Издание

  Машиностроене, стр. стр. 76-79, 2001, България, Машининтелект
  Autors: Garabitov, S. A., Marinov, P. D., Draganov, V. A.
  Title: Determination of an Optimal Brake Mode When Braking with Inverse Plugging of an Electric Motor Drive with Independent Excitation
  Keywords: Optimization, control, electric drive, brake mode

  References

   Issue

   Journal of Machine Building, pp. 76-79, 2001, Bulgaria, Mashinintelekt

   Вид: статия в списание