Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Петров С. П.
Заглавие: Characteristics of vacuum metallized ultrafiltration polymer membranes
Ключови думи: scanning electron microscope,ultrafiltration polymer membran

Абстракт: The possibility to metallize ultrafiltration polymer membranes under vacuum with iron chromium-nickel alloy was studied. The membranes were preliminarily modified with SnCl2.2H2O in alkali medium. The change of the transport and selective properties of the vacuum coated membranes was determined, as well as the stability of the metal coating under operation. The influence of deposition time upon the thickness of the thin layers, and upon the transport and selectivity characteristics of the membranes is investigated by scanning electron microscope.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 1, стр. стр. 15-19, 2014, България, Сливен, Известия на ТУ- Сливен, ISBN 1312-3920.
  Autors: Raykova, V. O., Petrov S.P.
  Title: Characteristics of vacuum metallized ultrafiltration polymer membranes
  Keywords: scanning electron microscope,ultrafiltration polymer membran

  Abstract: The possibility to metallize ultrafiltration polymer membranes under vacuum with iron chromium-nickel alloy was studied. The membranes were preliminarily modified with SnCl2.2H2O in alkali medium. The change of the transport and selective properties of the vacuum coated membranes was determined, as well as the stability of the metal coating under operation. The influence of deposition time upon the thickness of the thin layers, and upon the transport and selectivity characteristics of the membranes is investigated by scanning electron microscope.

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, issue 1, pp. 15-19, 2014, Bulgaria, Sliven, Izvestia na TU-Sliven, ISBN 1312-3920.

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък