Оригинал (Original)
Автори: Камарска, К. В.
Заглавие: НАТУРАЛНИ ИНХИБИТОРИ НА КОРОЗИЯ НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ EN AW-2011 В КИСЕЛА СРЕДА
Ключови думи: инхибитор на корозия, алуминиеви сплави, етерични масла от Р

Абстракт: Етерични масла от Розмарин и Лавандула са използвани като натурални инхибитори на корозия за алуминиева сплав EN AW-2011 в 1M HNO3. За определяне на инхибиращото действие на етеричните маслa е проведено гравиметрично изследване, резултатите от което показват, че оптималния инхибиращ ефект на маслото от Розмарин е 83,80 %, а на маслото от Лавандула е едва 40,86 %. При маслото от Розмарин с увеличаване на концентрацията му инхибиращия му ефект нараства. В изследваната корозионна среда маслото от Розмарин е по-добър натурален инхибитор на корозия за сплав EN AW-2011 в 1M HNO3 в сравнение с Лавандулавото масло.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ – 2023, пролет, стр. стр. 21-26, 2023, България, Пловдив, ISSN 2367-8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kamarska, K. V.
  Title: НАТУРАЛНИ ИНХИБИТОРИ НА КОРОЗИЯ НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ EN AW-2011 В КИСЕЛА СРЕДА
  Keywords: инхибитор на корозия, алуминиеви сплави, етерични масла от Розмарин и Лавандула

  Abstract: Етерични масла от Розмарин и Лавандула са използвани като натурални инхибитори на корозия за алуминиева сплав EN AW-2011 в 1M HNO3. За определяне на инхибиращото действие на етеричните маслa е проведено гравиметрично изследване, резултатите от което показват, че оптималния инхибиращ ефект на маслото от Розмарин е 83,80 %, а на маслото от Лавандула е едва 40,86 %. При маслото от Розмарин с увеличаване на концентрацията му инхибиращия му ефект нараства. В изследваната корозионна среда маслото от Розмарин е по-добър натурален инхибитор на корозия за сплав EN AW-2011 в 1M HNO3 в сравнение с Лавандулавото масло.

  References

   Issue

   Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ – 2023, пролет, pp. 21-26, 2023, Bulgaria, Пловдив, ISSN 2367-8569

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум