Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А.
Заглавие: Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams
Ключови думи: Механизъм, Анализ, Виртуално инженерство

Абстракт: Подкрепа за развитието на докторантите, постдокторантите и младите учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии.

Библиография

  Издание

  , 2013, България,
  Autors: Garabitov, S. A.
  Title: Product Development using MSC Adams
  Keywords: Mechanism, Analysis

  Abstract: This manual is intended for students studying 'Product Development using MSC Adams". Laboratory developed here are intended to build up basic skills. Solving of more complex problems will be considered in further courses.

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria,

   Вид: методическо указание