Оригинал (Original)
Автори: Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Гарабитов, С. А.
Заглавие: Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част I: Механичен КПД на симетричен диференциален механизъм
Ключови думи: механичен КПД, диференциален механизъм, задвижващ мост

Библиография

  Издание

  Машиностроене, стр. стр. 51-54, 2001, България, Машининтелект
  Autors: Draganov, V. A., Marinov, P. D., Garabitov, S. A.
  Title: Efficiency of the Automotive Drive Axle Part II: Mechanical Efficiency of a Symmetrical Differential Mechanism
  Keywords: Efficiency, differential mechanism, drive axle

  References

   Issue

   Journal of Machine Building, pp. 51-54, 2001, Bulgaria, Mashinintelekt

   Вид: статия в списание